תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

חופש המידע

ממונה על חופש המידע: סיגל ישרים –  מנהלת משאבי אנוש

טל: 03-9723047 ,  דוא"ל  sigaly@shoham.muni.il

אודות חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהחברה תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד'.

קבלת מידע על פעולות החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש.

החברה תספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים (סה"כ 60 יום). אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי מנכ"ל החברה להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

יצויין כי על החברה למסור את המידע המבוקש בהקדם האפשרי, אולם, במקרה הצורך, קבע החוק כי יינתנו לחברה 15 ימים נוספים להכין את החומר למסירה למבקש.

מקום בו החברה סבורה כי קיימת עילה מספקת שלא למסור את המידע המבוקש, דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: גב' סיגל ישרים.

 מבקש המידע ימלא את טופס בקשת מידע . 

להלן טבלת מחירים מפורטת:

פרטי חשבון הבנק לתשלום – בנק הפועלים, סניף שוהם 410, חשבון 20990

ניתן לבצע העברה בנקאית, ולשלוח למייל  sigaly@shoham.muni.il אסמכתא על ההעברה או לחילופין לשלם במוקד החברה העירונית, רח' עמק איילון 32 ,שוהם. בימים א-ה בין השעות 8:30 – 17:00, טלפון 03-9723001 שלוחה 1.