תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

ספרים דיגיטליים

ספרים דיגיטליים

המנוי בספרייה מאפשר גישה לכמה פלטפורמות של ספרים דיגיטליים.
אתר ואפליקציית ליבי מאפשרים השאלה בחינם של ספרים דיגיטליים לקריאה ושמע.
השימוש בליבי:
יש לבחור "israel digital library"
"shoham public library
שם המשתמש הוא ה-ת.ז. של בעל המנוי.

בנוסף, כל מנוי זכאי לקבל מאתנו קוד אחד בחודש של אפליקציית עברית או icast.
בקודים ניתן להשתמש ל"רכישת" ספר באפליקציות ללא תשלום.
לקבלת קוד יש לבקש מאתנו בדלפק ההשאלה, במייל או בטלפון.