תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

קול קורא לספרים/ספריות

קול קורא לספרים/ספריות

 

החברה העירונית חמש מזמינה ספרים/יות פרטיים תושבי/ת שוהם, שיש להם/ן מספרה פעילה בשוהם, לקחת חלק בשבוע המעשים הטובים, ביום תרומות השיער שיחול ב-18/03/24 ויכלול עמדה של תרומות שיער בשיתוף 'זיכרון מנחם'.

המציעים יספקו את שירותי הספרות בהתאם לתנאי התרומה.

החברה העירונית 'חמש' תדאג לעמדה מסודרת, הכוללת: שולחן, כיסא, מראה, גומיות , סרטי מדידה ומעטפות תרומה. על המציעים להגיע עם הציוד המקצועי שלהם-לפי שיקול דעתם.

ההתנדבות תתבצע בשני סבבים –

  • 17:30-19:00
  • 19:00-20:30

על המציעים להגיש את בקשתם להשתתף. ההצעות תוגשנה עם פרטי המציע לרבות שעות הסבב בו הוא מעוניין להתנדב, טלפון ומייל.

ההצעות יבחנו על ידי גורמים מקצועיים בחברה כאשר יובהר שהחברה תהא רשאית לקבל/לדחות ההצעות, בין היתר בהתאמה לצרכים ולשעות הפעילות.

כן יובהר כי לא תינתן חשיפה שיווקית לספרים במעמד האירוע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, לפרסם הזמנה חדשה או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

את הבקשה יש להגיש במייל עד ה 10.3.24

להגשת בקשה להשתתף ולפרטים נוספים:

ליאור

Noar3@shoham.muni.il

03-9794530 שלוחה 1