תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

מכרז מספר 09/2023 להפעלת מועדון הכדורסל בשוהם