תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

מכרז 06/2023 למתן שירותי הסעות לסייעות למעונות היום