תפריט ראשי תוכן ראשי תוכן חלק תחתון

מדיניות פרטיות, מדיניות שימוש- אפליקציית הטבות נוער שוהם

האירוע עבר מיקום: אפליקציה הבית הסגול 1

מדיניות פרטיות:

 

מדיניות הפרטיות של האפליקציה "מועדון הטבות לנוער שוהמיסטים"

עדכון אחרון: 22/05/2023

אנו, חמ"ש, מחויבים להגן על הפרטיות והאבטחה של המידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד אנו אוספים, משתמשים ושומרים על המידע שאתה מספק לנו באמצעות האפליקציה "מועדון הטבות לנוער שוהמיסטים" (המכונה בשם האפליקציה").

על ידי שימוש באפליקציה, אתה מסכים לשיטות המתוארות במדיניות פרטיות זו. אנא קרא מסמך זה בעיון כדי להבין את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע למידע האישי שלך.

מידע שאנו אוספים:

אנו עשויים לאסוף את הסוגים הבאים של מידע אישי מזהה (המכונה ביחד "מידע אישי") ממשתמשי האפליקציה:

תעודה מזהה ממשלתית

שם מלא

כתובת

מספר טלפון

תאריך לידה

שימוש במידע:

אנו אוספים מידע אישי זה אך ורק למטרת מתן השירותים המוצעים על ידי האפליקציה, כגון ניהול חברות, הקלת תקשורת ואפשרות השתתפות בפעילויות המאורגנות על ידי האפליקציה. איננו מוכרים, משכירים או מחכירים מידע זה לצדדים שלישיים כלשהם.

אחסון נתונים:

אנו משתמשים במסד הנתונים של Firebase, בבעלות Google, כדי לאחסן ולנהל את הנתונים שנאספו. לפיכך, הנתונים שאתה מספק כפופים למדיניות הפרטיות ולאמצעי האבטחה של Google. אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של Google כדי להבין כיצד הם מטפלים במידע שלך ומגנים עליהם.

אבטחת מידע:

אנו מיישמים אמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית, שינוי, חשיפה או הרס. עם זאת, שים לב ששום שיטת שידור דרך האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת לחלוטין. לכן, איננו יכולים להבטיח את האבטחה המוחלטת של הנתונים שלך.

שמירת נתונים:

אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל זמן הנדרש כדי למלא את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן נדרשת תקופת שמירה ארוכה יותר על פי חוק. ברגע שהמידע אינו נחוץ עוד, אנו נמחק אותו באופן מאובטח או אנונימיז אותו.

פרטיות ילדים:

האפליקציה מיועדת למשתמשים בכל הגילאים, כולל ילדים. אם אתה הורה או אפוטרופוס ומאמין שילדך סיפק לנו מידע אישי ללא הסכמתך, אנא פנה אלינו מיד. אנו ננקוט בצעדים כדי להסיר מידע זה מהרישומים שלנו.

שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כל שינוי שנבצע יתפרסם בדף זה, והגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף מיד עם הפרסום. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל עדכונים או שינויים.

צור קשר:

אם יש לך שאלות, חששות או בקשות לגבי מדיניות פרטיות זו או הטיפול במידע האישי שלך, אנא פנה אלינו בכתובת noar4@shoham.muni.il.

בשימוש באפליקציה, אתה מאשר שקראת והבנת את מדיניות הפרטיות הזו ומסכים להיות כפוף לתנאים וההגבלות שלה.

מדיניות שימוש:

מדיניות תנאי השימוש של האפליקציה "מועדון הטבות לנוער שוהמיסטים"

עדכון אחרון: 22/05/2023

תנאי שימוש אלה ("תנאים") מסדירים את השימוש שלך באפליקציה "מועדון הטבות לנוער שוהמיסטים" (המכונה "האפליקציה") המסופקת על ידי חמ"ש (המכונה "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" "). על ידי שימוש באפליקציה, אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באפליקציה.

זכאות:
עליך להיות בגיל חוקי כדי ליצור חוזה מחייב בתחום השיפוט שלך כדי להשתמש באפליקציה. אם אתה מתחת לגיל החוקי, אתה רשאי להשתמש באפליקציה רק במעורבות והסכמה של הורה או אפוטרופוס חוקי. על ידי שימוש באפליקציה, אתה מצהיר שאתה עומד בדרישות הזכאות הללו.

אחריות המשתמש:
א. מידע מדויק: אתה מסכים לספק מידע מדויק, מלא ועדכני בעת השימוש באפליקציה.
ב. ציות לחוקים: אתה מסכים להשתמש באפליקציה בהתאם לחוקים, כללים ותקנות החלים.
ג. פעילויות אסורות: אתה מסכים לא לעסוק בכל פעילות שעלולה:

להפר תנאים אלה;
להפר את זכויותינו או זכויות של אחרים;
לסכן את האבטחה או השלמות של האפליקציה;
להפריע לתפקוד התקין של האפליקציה;
לגרום נזק, הטרדה או אי נוחות לאחרים.
תוכן משתמש:
א. התוכן שלך: אתה שומר בעלות על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או משדר דרך האפליקציה ("תוכן משתמש"). על ידי שליחת תוכן משתמש, אתה מעניק לנו זכות לא בלעדית, ללא תמלוגים, כלל עולמית, תמידית ובלתי חוזרת להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, להפיץ ולהציג את תוכן המשתמש בקשר עם האפליקציה.
ב. אחריות: אתה האחראי הבלעדי לכל תוכן משתמש שאתה מספק, ואתה מסכים שאין לנו אחריות, ואיננו מאשרים או מבטיחים את הדיוק, היושרה או האיכות של תוכן משתמש כלשהו.

קניין רוחני:
א. בעלות על האפליקציה: האפליקציה, לרבות כל התוכן, התכונות והפונקציונליות, נמצאת בבעלות חמ"ש ומוגנת על ידי חוקי קניין רוחני. אתה מאשר שהאפליקציה ותכניה הם הקניין הבלעדי שלנו.
ב. רישיון מוגבל: אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, ניתן לביטול לגשת ולהשתמש באפליקציה למטרות אישיות ולא מסחריות. רישיון זה אינו מאפשר לך:

להעתיק, לשנות או להפיץ את האפליקציה או התוכן שלה;
להשתמש באפליקציה לכל מטרה מסחרית;
השתמש בכל כריית נתונים, רובוטים או שיטות דומות לאיסוף או מיצוי נתונים.
ויתור על אחריות:
האפליקציה מסופקת על בסיס "כפי שהיא" ו"כפי שהיא זמינה", ללא כל אחריות או מצג, מפורש או משתמע. איננו מתחייבים שהאפליקציה תהיה נטולת שגיאות, ללא הפרעות, מאובטחת או נקייה מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

הגבלת אחריות:
במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או דוגמה, לרבות אך לא רק נזקים בגין אובדן רווחים, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים או בקשר לשימוש שלך באפליקציה.

שינויים בתנאים:
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן תנאים אלה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. באחריותך לעיין בתנאים אלה מעת לעת. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר כל שינוי בתנאים מהווה את הסכמתך לתנאים המעודכנים.

החוק החל וסמכות השיפוט:
תנאים אלה יהיו כפופים לחוקי ישראל ויתפרשו בהתאם. כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או בקשר אליהם תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של ישראל.

אם יש לך שאלות או חששות לגבי תנאים אלה, אנא פנה אלינו בכתובת noar4@shoham.muni.il.

בשימוש באפליקציה, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לתנאי שימוש אלה.